Free International Dating - The Fireplace Dating Site Betingelser for Bruger aftaler


Velkommen til Free International Dating - The Fireplace Dating Site, hvor voksne kan mшdes online, drevet af Free International Dating - The Fireplace Dating Site, (“Free International Dating - The Fireplace Dating Site”).Ved at bruge Free International Dating - The Fireplace Dating Site websted ("Website") accepterer du at vжre bundet af disse Vilkеr for brug (dette "aftalen"), uanset om du registrerer dig som medlem ("Medlem"). Hvis du шnsker at blive medlem og kommunikere med andre medlemmer og gшre brug af Free International Dating - The Fireplace Dating Site Tjeneste ("Tjenesten"), lжse disse Vilkеr for brug og angive din accept af dem ved at fшlge anvisningerne i registreringsprocessen .
Denne aftale indeholder de juridisk bindende betingelser for din brug af webstedet og dit medlemskab af tjenesten, og kan жndres af Free International Dating - The Fireplace Dating Site Fra tid til anden, en sеdanne жndring vil blive meddelt offenligt af Free International Dating - The Fireplace Dating Site pе webstedet.

1. Du skal vжre 18 eller over at blive registreret som medlem af Free International Dating - The Fireplace Dating Site eller bruge web-stedet. Medlemskab af tjenesten er ugyldigt hvis dine oplysninger er fejlagtige . Ved at bruge webstedet, erklжrer og garanterer du, at du har ret, myndighed og evne til at indgе denne aftale og overholde alle vilkеr og betingelser i denne aftale.

2. Regler. Denne aftale forbliver i fuld kraft og effekt, mens du bruger webstedet og/eller er medlem af. Du kan opsige dit medlemskab nеr som helst, uanset еrsag ved at fшlge vejledningen pе frameld siden pе min konto, eller efter modtagelse af Free International Dating - The Fireplace Dating Site Af din skriftlige eller e-mail opsigelse. Free International Dating - The Fireplace Dating Site Kan opsige dit medlemskab eller anden grund, effektivt ved at sende en meddelelse til dig pе den e-mail adresse, du angiver i din ansшgning om medlemskab. Hvis Free International Dating - The Fireplace Dating Site Opsiger dit medlemskab af tjenesten, fordi du har overtrеdt aftalens vilkеr, vil du ikke vжre berettiget til refundering af ubrugte abonnementsprisen. Selv efter medlemskab er afsluttet, vil denne aftale forblive i kraft.

3. Ikke til kommerciel brug af medlemmer. Webstedet er til personlig brug af individuelle medlemmer og mе ikke anvendes i forbindelse med kommercielle foretagender. Organisationer, virksomheder og/eller selskaber mе ikke vжre medlemmer og mе ikke bruge tjenesten eller webstedet til firma formеl. Ulovlig og/eller uautoriseret brug af webstedet, herunder indsamling af brugernavne og/eller e-mail-adresser pе medlemmer elektronisk eller pе anden mеde med det formеl at sende uopfordrede e-mail og uautoriseret frame af eller oprettelse af link til webstedet vil blive efterforsket, og passende juridiske foranstaltninger,vil blive sat i vжrk herunder uden begrжnsning, civil, kriminel, og andre klagemuligheder.

4. Ejendomsret over indhold pе Free International Dating - The Fireplace Dating Site. Free International Dating - The Fireplace Dating Site Ejer bibeholder alle proprietжre rettigheder i webstedet og tjenesten. Webstedet indeholder ophavsretligt beskyttet materiale, varemжrker,og andre fortrolige oplysninger pе Free International Dating - The Fireplace Dating Site, og dets licensgivere. Bortset fra oplysninger, der er i det offentlige domжne, eller som du har fеet skriftlig tilladelse,. Du mе ikke kopiere, жndre, udgive, overfшre, distribuere, udfшre, vise eller sжlge sеdanne navnebeskyttet information

5. Indhold offentliggjort pе webstedet.
a. Du forstеr og accepterer, at Free International Dating - The Fireplace Dating Site Kan gennemgе og slette ethvert indhold, beskeder, Free International Dating - The Fireplace Dating Site chat-beskeder, fotos eller profiler (samlet kaldet "indhold"), der i den eneste dom afsagt af Free International Dating - The Fireplace Dating Site hvis man overtrжder denne aftale, eller som kan vжre stшdende, ulovligt eller overtrжder andres rettigheder, skader eller truer medlemmers sikkerhed.
b. Du er eneansvarlig for det indhold, du udgiver eller viser (herefter kaldet "viser") pе tjenesten eller sender til andre medlemmer.
c. Ved at vise indhold pе et offentligt omrеde af Free International Dating - The Fireplace Dating Site, Vil du automatisk bevillige, og du erklжrer og garanterer, at du har ret til at give, til Free International Dating - The Fireplace Dating Site En uigenkaldelig, vedvarende, ikke-eksklusiv, fuldt betalt , worldwide licens til brug, kopi, prжstere, visning og uddele sеdan informationer og indhold og til at udarbejde afledte vжrker eller inkorporere i andre vжrker, sеdanne oplysninger og indhold, og at bevillige og godkende sublicens af det forgеende.
D. Det fшlgende er en delvis liste over den type indhold, der er ulovlig eller forbudt pе webstedet. Free International Dating - The Fireplace Dating Site Forbeholder sig retten til at efterforske og ivжrksжtte retsligt efterspil pе vores foranledning alene over for personer, der overtrжder denne bestemmelse, herunder uden begrжnsning at fjerne den anstшdelige kommunikation fra tjenesten og opsige medlemskab af sеdanne lovovertrжdere. Det omfatter indhold, der: er еbenlyst anstшdeligt for online-fжllesskab, sеsom indhold, der stшtter racisme, chauvinisme, had eller korporlig skade af nogen art mod nogen gruppe eller enkeltperson; chikanerer eller stшtter chikane mod en anden person; omfatter udsendelse af "junk mail", "kжdebreve" eller uopfordret masse-e-mail eller "spam"; stшtter oplysninger, som du ved er falsk, vildledende eller opfordrer til ulovlige aktiviteter eller adfжrd, som er grov, truende, sjofel, nedgшrende eller жrekrжnkende; stшtter ulovlig eller uautoriseret kopiering af andre personers ophavsretligt beskyttede arbejde, sеsom at levere piratsoftware eller links til sеdanne, give oplysninger for at omgе installeret af producenten kopi-beskyttelse udstyr, eller levere piratkopieret musik eller links til piratkopieret musik-filer; indeholder begrжnsede eller adgangskode kun fе adgang til sider, eller skjulte sider eller billeder (dem, der ikke linkes til eller fra en anden tilgжngelig side); viser pornografisk eller seksuelt eksplicit materiale af nogen art; leverer materiale, der udnytter personer under 18 еr pе seksuel eller voldelig maner eller udbeder sig personlige oplysninger fra personer under 18 еr; giver vejledende oplysninger om ulovlige aktiviteter sеsom at lave eller kшbe ulovlige vеben, krжnkelse af en persons privatliv eller levering eller skabelse af computervira; udbeder sig adgangskoder eller personlige identificerbare oplysninger til kommercielle eller ulovlige formеl fra andre brugere, og beskжftiger sig med kommercielle aktiviteter og / eller salg uden vores forudgеende skriftlige tilladelse, f.eks konkurrencer, lotteri, byttehandler, reklamering og pyramidesystemer.
e. Du skal bruge tjenesten pе en mеde i overensstemmelse med enhver og alle gжldende love og bestemmelser.
F. Du mе ikke medtage i din medlemsprofil alle telefonnumre, gadenavne, efternavne, URL'er eller e-mail-adresser.
g. Du mе ikke udfшre reklamevirksomhed over for eller opfordre andre medlemmer til at kшbe eller sжlge nogen produkter eller service igennem denne Service. Du mе ikke sende kжde breve eller junk email til andre medlemmer. Selvom Free International Dating - The Fireplace Dating Site Kan ikke overvеge gennemfшrelsen af ??dens medlemmer vжk fra webstedet, er det ogsе en overtrжdelse af disse regler at bruge oplysninger indhentet fra tjenesten med henblik pе at chikanere, misbruge eller skade en anden person, eller med henblik pе at kontakte, reklamere, opfordre eller sжlge til medlemmer uden deres forudgеende udtrykkelige samtykke. For at beskytte vores medlemmer mod sеdan reklamering eller opfordringer, Free International Dating - The Fireplace Dating Site Forbeholder sig ret til at begrжnse antallet af e-mails, som et medlem kan sende til andre medlemmer i enhver 24-timers periode til et nummer, som Free International Dating - The Fireplace Dating Site finder passende efter eget skшn.
6. Copyright Policy. Du mе ikke poste, fordele eller genskabe pе nogen mеde et copyrighted materiale, varemжrker eller andre fortrolige oplysninger uden at indhente forudgеende skriftlig tilladelse fra ejeren af ??sеdanne ejendomsretlige rettigheder. Uden at begrжnse ovenstеende, hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret og vist pе tjenesten pе en mеde, der udgшr en ophavsretlig krжnkelse, forsyne vores copyright-agent med fшlgende oplysninger: en elektronisk eller fysisk underskift fra den person, der handler pе vegne af ejeren af ??den ophavsretligt beskyttede interesse; en beskrivelse af den copyright som du mener er blevet overtrеdt, en beskrivelse af, hvor det materiale, som du hжvder er blevet krжnket, er placeret pе webstedet, din adresse, telefonnummer og e-mail-adresse, en skriftlig erklжring fra dig om, at du har en god tro, at den omstridte brug ikke er autoriseret af ejeren af ??ophavsretten, dennes agent eller loven; en erklжring fra dig, foretaget under straf for mened, at ovenstеende oplysninger i din meddelelse er korrekte og at du er indehaver af ophavsretten eller autoriseret til at handle pе indehaveren af ??ophavsretten vegne.
7. Ansvarsfraskrivelser. Free International Dating - The Fireplace Dating Site Er ikke ansvarlig for ukorrekt og unшjagtigt indhold lagt ud pе webstedet eller i forbindelse med Tjenesten, uanset om еrsagen brugere af hjemmesiden, medlemmer eller af nogen af ??udstyr eller programmering tilknyttet eller anvendt i Tjenesten. Free International Dating - The Fireplace Dating Site Er ikke ansvarlig for adfжrden, enten online eller offline, for enhver bruger af hjemmesiden eller medlem af tjenesten. Free International Dating - The Fireplace Dating Site Pеtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, udeladelser, afbrydelser, sletning, defekter, forsinkelser i drift eller transmission, kommunikation linje svigt, tyveri eller шdelжggelse eller uautoriseret adgang til eller жndring af bruger eller medlem kommunikation. Free International Dating - The Fireplace Dating Site Er ikke ansvarlig for eventuelle problemer eller tekniske fejl i telefonnet eller linjer, computer online systemer, servere eller udbydere, computerudstyr, software, svigt af e-mail eller afspillere pе grund af tekniske problemer eller trafikpropper pе Internet eller pе ethvert websted eller en kombination heraf, herunder personskade eller skader pе brugere og / eller medlemmer eller til enhver anden persons computer i forbindelse med eller som fшlge af deltagelse eller downloader materiale i forbindelse med web-og / eller i forbindelse med tjenesten. Under ingen omstжndigheder vil Free International Dating - The Fireplace Dating Site Vжre ansvarlig for tab eller skade, herunder personskade eller dшdsfald som fшlge af andres brug af webstedet eller tjenesten, ethvert indhold lagt ud pе webstedet eller overfшrt til andre medlemmer, eller ethvert interaktioner mellem brugere af webstedet, enten online eller offline. Webstedet og Tjenesten leveres "AS-IS" og Free International Dating - The Fireplace Dating Site Fraskriver sig enhver garanti for egnethed til et bestemt formеl eller ikke-krжnkelse. Free International Dating - The Fireplace Dating Site Kan ikke garantere, og lover ikke nogen konkrete resultater af brug af web-stedet og/eller tjenesten.
8. Ansvarsbegrжnsning. Undtagen i retskredse, hvor sеdanne bestemmelser er begrжnset, under ingen omstжndigheder vil Free International Dating - The Fireplace Dating Site Vжre ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for noget indirekte, fшlgeskader, eksemplarisk, tilfжldige, specielle eller straffende skader, herunder ogsе tabt fortjeneste som fшlge af din brug af webstedet eller tjenesten, selv om Free International Dating - The Fireplace Dating Site er blevet underrettet om muligheden for sеdanne skader. Uanset hvad det modsatte heri, Free International Dating - The Fireplace Dating Site 'S ansvar over for dig for nogen еrsag overhovedet, og uanset hvilken form af aktionen, vil til enhver tid vжre begrжnset til det betalte belшb, hvis nogen, af dig til Free International Dating - The Fireplace Dating Site for tjenesten i lшbet af medlemskabet.
9. Godtgшrelse. Du accepterer at skadeslшsholde og holde Free International Dating - The Fireplace Dating Site, Dets datterselskaber, associerede selskaber, funktionжrer, agenter og andre partnere og ansatte skadeslшse for ethvert tab, erstatningsansvar, krav, eller krav, herunder rimelige advokathonorarer, foretaget af enhver tredjepart pе grund af eller som fшlge af din brug af Tjenesten i strid med denne aftale og/eller som fшlge af et brud pе denne aftale og / eller misligholdelse af dine erklжringer og garantier er anfшrt ovenfor.
10. Andet. Denne aftale, som accepteres i kraft af anvendelse af webstedet og yderligere bekrжftes ved at blive medlem af tjenesten, indeholder hele aftalen mellem dig og Free International Dating - The Fireplace Dating Site Om brugen af ??webstedet og / eller tjenesten. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale kendes ugyldig, skal den resterende del af denne aftale fortsжtte med fuld kraft og effekt.
Bedes du kontakte os med eventuelle spшrgsmеl vedrшrende denne aftale.
JEG HAR LЖST DENNE AFTALE OG ACCEPTERER ALLE REGLER INDEHOLDT I OVENSTЕENDE.