Cinsiyet
Bayan2300
Bay1681
Belirtilmemiю1


Medeni Durum
Bekar2859
Belirtilmemiю383
Boюanmэю253
Niюanlэ249
Ayrэ168
Evli51


Зocuk
Yok2517
Belirtilmemiю580
1574
2194
359
425
5 ve fazlasэ14
Gцz Rengi
Siyah1531
Hahverengi1264
Belirtilmemiю538
Mavi267
Ela141
Diрer137
Yeюil85
Эзki
Baрzen1848
Asla1541
Belirtilmemiю535
Dьzenli39