Pіeж
Kobieta -2256
Mкїczyzna -1594
nieznana1
Dzieci
Brak2440
1558
nie okreњlono547
2190
358
425
5 lub wiкcej14
Picie alkocholu
Okazjonalnie1809
nie pije1485
nie okreњlono499
Czкsto39