Pіeж
Kobieta -2198
Mкїczyzna -1537
nieznana1
Dzieci
Brak2369
1543
nie okreњlono525
2183
358
425
5 lub wiкcej14
Picie alkocholu
Okazjonalnie1765
nie pije1435
nie okreњlono479
Czкsto38