Pіeж
Kobieta -2289
Mкїczyzna -1653
nieznana1
Dzieci
Brak2497
1571
nie okreњlono566
2193
358
425
5 lub wiкcej14
Picie alkocholu
Okazjonalnie1838
nie pije1523
nie okreњlono524
Czкsto39